Zabawy dla małych dzieci rekomendowane przez nauczycieli

Zabawy dla dzieci w wieku od 1 do lat 3.

Wielu rodziców zastanawia się jak spędzić czas wolny ze małym dzieckiem. Gdy pogoda dopisuje nie traćmy czasu i zabierajmy maluchy na świeże powietrze. Taki spacer jest nie tylko zdrowy ale daje możliwość poznania otaczającego go świata. W oczach dziecka każdy najmniejsze przedmiot budzi ciekawość. Pomyślmy ile możliwości może dać czas spędzony na dworze. Wspólne obserwowanie przyrody- drzew , kwiatów, zwierząt  , wiele może nauczyć a przede wszystkim dostarczyć dziecku niezapomnianych wrażeń. Każde zaangażowanie dziecka w zabawę  ma pozytywny wpływ na jego rozwój.

Co robić jeśli mamy brzydką pogodę? Nic trudnego , wystarczy użyć wyobraźni i dobrego humoru.

Mogą być to zabawy z piłką lub balonikiem, zabawy z wodą , bańki mydlane, zabawy klockami. a co najważniejsze kontakt z rodzicem.

Zabawa ma na celu stymulowanie rozwoju emocjonalnego i społecznego u dziecka jak i fizycznego i intelektualnego. Poprzez udział w zabawie dziecko poszerza zasób słownictwa, doskonali umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, poznaje rzeczywistość poprzez zmysły, przyczynia się do wszechstronnego doskonalenia osobowości dziecka.

 

ROLA RUCHU W ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

 

 Ruch to jeden z bardzo istotnych elementów życia. Jest ogromnie ważny w procesach kształtowania się motoryczności dziecka. Kształtuje napięcie i siłę mięśniową. Dziecko uzyskuje kontrolę nad własnych ciałem. Ruch odgrywa fundamentalną rolę w procesie wczesnego rozwoju umiejętności fizycznych, emocjonalnych, komunikacyjnych a także społecznych dziecka. Człowiek potrzebuje ruchu dokładnie tak samo jak jedzenia i spania. Razem z ruchem „idzie” rozwój poznawczy i rozwój komunikacji zarówno werbalnej jak i niewerbalnej. To aktywność ruchowa pobudza rozwój organizmu. Od samego początku, już w życiu płodowym dziecko porusza się w łonie matki. W następnych etapach życia ruch jest formą poznawania świata przez dziecko! Eksploracja otoczenia nie byłaby możliwa bez ruchu. Ruch rozwija samodzielność i wpływa na kształtowanie osobowości i charakteru małego człowieka.

           Działania, które wszechstronnie stymulują rozwój małego dziecka są to przede wszystkim zabawy ruchowe.To ruch i taniec przyczynia się do stymulacji i wielozmysłowego poznawania świata przez dziecko. Umożliwia mu poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami i zainteresowaniami.

Zabawy ruchowe a także muzyczne kształtują umiejętność działania w różnych sytuacjach, planowania ruchu. Rozwijają predyspozycje psychofizyczne – pamięć, koncentrację, koordynację wzrokowo – ruchową, orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Stymulują przede wszystkim motorykę dużą oraz małą. 

Zabawy z wykorzystaniem różnych rekwizytów – chustek, kół, piłek, woreczków, tuneli pobudzają wyobraźnię, dostarczają nowych doświadczeń w zakresie komunikacji i współdziałania w grupie rówieśniczej. Pamiętaj, że aktywności ruchowej sprzyja bardzo przestrzeń – park, boisko, las.

Także zabawy paluszkowe – często zapominane -są bardzo ważne w rozwoju dziecka. Jak wykazują badania ruchy rąk i palców mają wpływ na układ nerwowy, a co za tym idzie na kształtowanie różnych funkcji – w dużym stopniu także mowy, bowiem wzbogacają słownictwo oraz uczą podstaw komunikowania się — naprzemienności, która jest podstawą dialogu. Zabawy paluszkowe rozwijają sprawność manualną a także orientacje w schemacie własnego ciała, która jest niezwykle ważną umiejętnością, przydatną w życiu codziennym.
Pamiętaj!

  • Ruch rozwija, stymuluje i pozwala eksplorować otoczenie na wszelkie możliwe sposoby! Ruch to życie!
  • Codziennie dziecko musi mieć dużo okazji do ruchowej aktywności, nie tylko w związku z jego fizycznym usprawnianiem, ale również całościowym rozwojem osobowości dziecka
  • Dziecko musi mieć dużo przestrzeni, którą znajdziesz w parku i na placu zabaw
  • Otoczenie musi zachęcać do zabaw motorycznych – możesz zrobić tor przeszkód dziecku nawet w domu ze starych kartonów i kocyków.
  • Zabawy paluszkowe są prostą formą stymulacji, którą „zabierzesz ze sobą wszędzie” , nie potrzebując specjalnych przygotowań.
  • Przypomnij sobie, w co bawiłeś się jak byłeś mały i daj swojemu dziecku możliwość skorzystania/wypróbowania Twoich doświadczeń z dzieciństwa
  • Pamiętaj o neuronach lustrzanych – dziecko zrobi coś chętniej, jeśli Ty mu to pokażesz i zrobisz to razem z nim. Na tym opiera się szeroko pojęcie naśladownictwa, czy też uczenie się na podstawie obserwacji.