Witamy w Żłobku Maguś

Dlaczego właśnie my?

Szukasz miejsca dla Twojego dziecka?
Chcesz mieć pewność, że każdego dnia będzie otoczone troską i życzliwością?

Zapewnimy najlepszą opiekę, rozwój i zadbamy o wszechstronne wychowanie.
Praca z dziećmi jest naszym powołaniem i pasją.
Jesteśmy dla Was każdego dnia po to by stwarzać dzieciom cudowny świat pełen zabaw edukacyjnych, rozwijać ich pasje i zainteresowania. 

Zadania żłobka:

 • Stymulowanie rozwoju emocjonalnego;
 • Wychowanie zdrowotne – promocja zdrowia, profilaktyka;
 • Doskonalenie twórczości muzycznej i plastycznej;
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka;
 • Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zabawę;
 • Rozbudzanie ciekawości i zainteresowanie światem przyrody;
 • Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.

Nasze cele:

 • Wspomaganie i wspieranie rozwoju dziecka;
 • Stymulowanie rozwoju psychicznego, emoconalnego, społecznego, fizycznego;
 • Kreowanie postaw aktywnych, twórczych, rozbudzanie ciekawości, spostrzegawczości oraz wrażliwości każdego dziecka;
 • Wspieranie rodziny w procesie wychowania;
 • Rozwijanie umiejętności społecznych.