Ustawa z dnia 4 lutego 2011r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Standardy Ochrony Małoletnich

Dokumenty

1. Standardy Ochrony Małoletnich

2. Zarządzenie nr 4/2024 Dyrektora Żłobka „Maguś”w Magnuszewie w sprawie Standardów Ochrony Małoletnich

3. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (sejm.gov.pl)