O Magusiu

Żłobek Gminny „Maguś” w Magnuszewie to placówka, która oferuje opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat.

…tak się zaczęło.

Jak się zaczęło?

1 lutego 2021 r. rozpoczął działalność pierwszy na terenie gminy Magnuszew żłobek. Budowa obiektu rozpoczęła się w 2020 r., a całkowity koszt inwestycji  to  1 489 928,10 zł, z których:  1 050 000,00 zł to pozyskana dotacja z programu ,,Maluch+”, 244 336,00  zł to środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaś kwota 195 992,10 zł pochodziła z budżetu gminy.  
Nowo wybudowany obiekt, zlokalizowany przy budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych posiada osobne wejście i wygodny parking dla rodziców dowożących dzieci. Teren żłobka został dodatkowo ogrodzony.
Żłobek dysponuje 4 przestronnymi salami pobytu z węzłem sanitarnym, rozdzielnią posiłków, zmywalnią, szatnią. Posiłki dla dzieci przygotowywane są bezpośrednio w szkolnej stołówce.
W placówce opiekę znajduje 32 dzieci w godzinach 6:30 – 16:30 z możliwością wydłużenia czasu pobytu.  Do żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 1 roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata zamieszkałe w  gminie Magnuszew jak i poza jej granicami. Zapisy trwają cały rok.
W trosce o zapewnienie jak najlepszych warunków bieżącego funkcjonowania Żłobka, Gmina Magnuszew realizowała w okresie od 01.08.2021 r.  do 31-01-2023 r. w placówce projekt współfinansowany przez Unię Europejską  pn. „Żłobek Gminny ,,Maguś” – szansą na aktywność zawodową rodziców”, który pozwolił zapewnić finansowanie bieżące placówki oraz ją doposażyć. Do żłobka zakupiono elementy wyposażenia w tym meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt elektroniczny i komputerowy, a na jego terenie zamontowano również nowe elementy placu zabaw dostosowane dla dzieci w wieku do lat 3.
Dzięki uzyskanemu wsparciu  placówka  została kompleksowo wyposażona, co pozwoliło stworzyć jeszcze bardziej komfortowe warunki opieki nad dziećmi w trakcie godzin pracy rodziców, zachęcając ich tym samym do powrotu do aktywności zawodowej.
Każdego dnia staramy się, zgodnie z tytułem projektu, być szansą na aktywność zawodową rodziców.
Jesteśmy placówką nowoczesną i bezpieczną. Pomieszczenia są jasne i przestronne, a wyposażenie jest dostosowane do potrzeb dzieci.

Kto opiekuje się dziećmi?

Dzieci w żłobku są otoczone opieką specjalistów, którzy kochają dzieci i sprawiają, aby były bezpieczne oraz uczyły się nowych rzeczy. W Żłobku pracuje wykwalifikowana kadra, która posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w pracy z dziećmi. Opiekunowie są zawsze uśmiechnięci i cierpliwi, a dzieci czują się w ich obecności bezpieczne i kochane.
W Żłobku dzieci mają zapewnioną opiekę pielęgnacyjną i higieniczną, wyżywienie oraz zajęcia edukacyjne, które są dostosowane do ich wieku i rozwoju. Zajęcia te mają na celu rozwijanie umiejętności dzieci w różnych obszarach. 

Twoje dziecko  będzie pod opieką wykwalifikowanych opiekunek , które posiadają 280 godzinne szkolenie opieki nad dzieckiem do lat 3, a także kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

  • współpracujemy z pielęgniarką
  • wkrótce z logopedą

h-02
h-09

O żłobku

Drodzy Rodzice.

Gminny Żłobek „Maguś” w Magnuszewie jest miejscem, które powstało w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Gminy Magnuszew. Placówka funkcjonuje od 8 lutego 2021r. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

Przerwa wakacyjna w naszym Żłobku przypada w sierpniu.
Jest to czas urlopowy dla kadry żłobkowej, a także okazja do zrobienia potrzebnych czynności konserwacyjnych, remontu, dezynfekcji oraz generalnego sprzątania..

Żłobek posiada 32 miejsca dla dzieci w wieku od 1 roku do lat 3.

Do dyspozycji maluszków są trzy przestronne sale – jedna do zabawy, druga do odpoczynku i snu, trzecia łączy zabawę z odpoczynkiem i jest to sala zbiorcza. 

Szatnia i toalety mieszczące się przy salach wyposażone są w przewijaki, brodzik, umywalki i toalety dostosowane do wieku  i wzrostu dzieci. Nasi wychowankowie mają możliwość korzystania z placu zabaw oraz tarasu . Wyposażenie Żłobka 'Maguś” to mebelki i zabawki posiadające niezbędne certyfikaty i atesty. Wnętrze zostało dopasowane do wymagań przeciwpożarowych  i higienicznych Sanepidu oraz przepisów BHP.

Personel naszej placówki jest przyjazny i serdeczny dla dzieci, kieruje się sercem i rozsądkiem. Wszystkie Ciocie spełniają wymogi ustawy żłobkowej. Ciocie prowadzą różne zajęcia i zabawy z dziećmi w celu przekazania im niezbędnej wiedzy  na dalszych etapach edukacji.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka uczęszczającego do Żłobka zobowiązani są do złożenia deklaracji o chęci kontynuowania pobytu dziecka w naszej placówce w następnym roku szkolnym 2024/2025.

Rekrutacja na nowy rok szkolny  prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Rekrutacji na rok 2024/2025. W miarę posiadania wolnych miejsc, dzieci przyjmowane są do Żłobka przez cały rok.

Każda grupa dzieci posiada Radę Rodziców, która aktywnie i chętnie angażuje się w prace na rzecz dzieci i naszego Żłobka.

Żłobek wpisany jest do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych .

.