Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Poniżej znajduje się harmonogram
rekrutacji do żłobka 2024/2025

REKRUTACJA

Harmonogram rekrutacji do Gminnego Żłobka „Maguś” w Magnuszewie na rok szkolny 2024/2025

 • W dniach od 18.03.2024 r. do 03.04.2024 r. do godz.16.00 złożenie deklaracji,  „Karty potwierdzenia woli uczęszczania dziecka” do Gminnego Żłobka „Maguś” w Magnuszewie na rok szkolny 2024/2025
 • W dniach od 08 kwietnia 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kartę zgłoszenia będzie można pobrać osobiście w siedzibie Żłobka „Maguś” w Magnuszewie lub na stronie internetowej żłobka: magus.magnuszew.edu.pl.
 • Rekrutacja  prowadzona  będzie   w  dni  robocze w  okresie od 08.04.2024r. do 26.04.2024r. w budynku żłobka. 26.04.2024r do godziny 16:00
 • 29.04.2024r.  utworzenie listy zarejestrowanych kart. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.
 • 06.05.2024 r. – 08.05.2024 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej: posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, weryfikacja przez komisję wniosków o  przyjęcie  do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • Przedłużenie naboru w przypadku braku wymaganej ilości zgłoszeń poprzez ogłoszenie naboru uzupełniającego.
 • 13.05.2024 r. ogłoszenie wyników naboru do publicznej wiadomości przez Komisję Rrekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do żłobka na stronie internetowej żłobka i/lub ogłoszenie na tablicy w placówce, lub osobiście u dyrektora żłobka.
 • Do dnia 20 maja 2024r. rodzic/opiekun prawny, którego powiadomiono o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka zgłasza, czy skorzysta z przyznanego miejsca.
 • Ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
   i niezakwalifikowanych do żłobka na stronie internetowej żłobka lub ogłoszenie na tablicy w placówce lub osobiście u dyrektora żłobka.
 • W ostatnim tygodniu  lipca 2024  r. w  godz.  9.00 – 16.00 –  podpisanie umów z dyrektorem o świadczenie usług Żłobka „Maguś” w Magnuszewie.
 • Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do żłobka 29.07 2024 r. o godzinie 16.00