LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO GMINNEGO ŻŁOBKA MAGUŚ
W MAGNUSZEWIE NA ROK 2023/2024

 1. MARCELINA MARCHEWKA
 2. SZYMON BIENIAS
 3. NINA BOLEK
 4. ANNA ELŻBIETA CHOJNACKA
 5. JAN MARCHEWKA
 6. LENA BERNADETA CZEKAJSKA
 7. MICHAŁ PIWOWARSKI
 8. ANTONINA WITEK
 9. MARCELINA SAWICKA
 10. ADRIANNA KALINKOWSKA
 11. JANINA ANCZEWSKA
 12. FRANCISZEK KOWALCZYK
 13. MARIA JANICKA
 14. KALINA WIĄCZEK
 15. MAKSYMILIAN SPŁAWSKI
 16. KAJA LUBASZKO
 17. MARCEL MARCZAK
 18. WIKTORIA ŁAPACZ
 19. VOLODYMYR PUZAN
 20. BARBARA KOZŁOWSKA
 21. TYMON KOCYK
 22. ANIELA KOŁAKOWSKA
 23. ZOFIA LECHAŃSKA
 24. LEON WÓJCIK
 25. LUCJAN WÓJCIK
 26. MIKOŁAJ ŁUKASIK
 27. OLIWIA ORŁOWSKA
 28. ALEKSANDRA KĘSIK
 29. KORNELIA KRÓL
 30. MICHAŁ IWAŃCZYK
 31. KLAUDIA SUSZKA
 32. MARIA MISIEK

Agnieszka Kozłowska