REKRUTACJA


Szanowni Państwo, na podstawie złożonych deklaracji o kontynuacji uczęszczania dziecka do Gminnego Żłobka „Maguś” w Magnuszewie pobyt w żłobku w roku szkolnym 2022/2023 będzie kontynuowało 12 dzieci. Komisja rekrutacyjna dokonała weryfikacji złożonych wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Na 32 wolne miejsca zakwalifikowanych zostało 28 dzieci. 1 kandydat z przyczyn formalnych nie został zakwalifikowany.

Lista dzieci kontynuujących oraz kandydatów zakwalifikowanych:

 1. Drągowska Lena
 2. Cwyl Lena
 3. Jerszyński Patryk
 4. Szczudliński Jan
 5. Szczudlińska Zofia
 6. Gwardys Hanna
 7. Tomaszewska Zofia Maria
 8. Kalinkowska Adrianna
 9. Krulikowska Alicja
 10. Zadrożny Piotr Paweł
 11. Dudek Nikodem
 12. Koral Sara
 13. Żak Wojciech
 14. Knyt Ksawery
 15. Janicka Maria
 16. Marchewka Jan
 17. Sobota Maciej
 18. Kozłowska Barbara
 19. Sierpińska Lara
 20. Rulak Brajan
 21. Czekajska Lena Bernarda
 22. Marczak Marcel
 23. Piastunowicz Tomasz
 24. Rulak Zofia
 25. Kowalczyk Franciszek
 26. Knyt Filip
 27. Kędziorek Marcel
 28. Kowalczyk Edward

Lista kandydatów niezakwalifikowanych :

 1. Lubaszko Kaja

Informujemy, że do dnia 13 05.2022r. należy złożyć w sekretariacie szkoły lub budynku żłobka potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do żłobka w postaci pisemnego oświadczenia rodziców zakwalifikowanego kandydata. Oświadczenie będzie można pobrać osobiście w sekretariacie ZSIPO w Magnuszewie lub na stronie internetowej żłobka magus.magnuszew.edu.pl.

Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Gminnego Żłobka „MAGUŚ” w Magnuszewie (PDF 364 kB)

 

 

*********************************************

 

Harmonogram rekrutacji do Gminnego Żłobka „Maguś” w Magnuszewie
na rok 2022/2023

 • W dniach od 28.03.2022 r. do 01.04.2022 r. złożenie „Karty potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do Gminnego Żłobka „Maguś” w Magnuszewie.
 • W dniach od 04 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. – złożenie karty zgłoszenia
  o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kartę zgłoszenia będzie można pobrać osobiście w sekretariacie ZSIPO w Magnuszewie lub na stronie internetowej żłobka magus.magnuszew.edu.pl.
 • Rekrutacja prowadzona będzie w dni robocze, w okresie od 04.04.2022 r. do 29.04.2022 r. w godz. 8.00 – 15.00 w sekretariacie ZSIPO w Magnuszewie lub
  w budynku żłobka.
 • 29.04.2022r. o godzinie 13.00 zakończenie przyjmowania kart zgłoszeniowych, utworzenie listy zarejestrowanych kart. Powołanie komisji rekrutacyjnej.
 • 04.05.2022 r. – 06.05.2022 r. Prace komisji rekrutacyjnej: posiedzenie komisji rekrutacyjnej, weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • Przedłużenie naboru w przypadku braku wymaganej ilości zgłoszeń poprzez ogłoszenie naboru uzupełniającego.
 • 10.05.2022 r. ogłoszenie wyników naboru do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do żłobka na stronie internetowej żłobka i/lub ogłoszenie na tablicy w placówce, lub osobiście u dyrektora żłobka.
 • Do dnia 13 maja 2022r. rodzic/opiekun prawny, którego powiadomiono o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka zgłasza, czy skorzysta z przyznanego miejsca.
 • Ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do żłobka na stronie internetowej żłobka lub ogłoszenie na tablicy w placówce lub osobiście u dyrektora żłobka.
 • W ostatnim tygodniu sierpnia 2022 r. w godz. 9.00 – 15:30 – podpisanie umów z dyrektorem o świadczenie usług żłobka.
 • Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do żłobka 29.08. 2022 r.

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka – (PDF 299 kB)

Karta potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka  (PDF 159 kB)

 Regulamin rekrutacji (PDF 273 kB)

Wstępna ankieta informacyjna dziecka nowoprzyjętego (PDF)

Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Gminnego Żłobka „MAGUŚ” w Magnuszewie (PDF 364 kB)