LISTA DZIECI ZAKWALFIKOWANYCH DO GMINNEGO ŻŁOBKA MAGUŚ
W MAGNUSZEWIE NA ROK 2023/2024

 

    1. MARCELINA MARCHEWKA
    2. SZYMON BIENIAS
    3. NINA BOLEK
    4. ANNA ELŻBIETA CHOJNACKA
    5. JAN MARCHEWKA
    6. LENA BERNADETA CZEKAJSKA
    7. MICHAŁ PIWOWARSKI
    8. ANTONINA WITEK
    9. MARCELINA SAWICKA
    10. ADRIANNA KALINKOWSKA
    11. JANINA ANCZEWSKA
    12. FRANCISZEK KOWALCZYK
    13. MARIA JANICKA
    14. KALINA WIĄCZEK
    15. MAKSYMILIAN SPŁAWSKI
    16. KAJA LUBASZKO
    17. MARCEL MARCZAK
    18. WIKTORIA ŁAPACZ
    19. VOLODYMYR PUZAN
    20. BARBARA KOZŁOWSKA
    21. TYMON KOCYK
    22. ANIELA KOŁAKOWSKA
    23. ZOFIA LECHAŃSKA
    24. LEON NIEMIROWSKI
    25. KLAUDIA SUSZKA
    26. MIKOŁAJ ŁUKASIK
    27. OLIWIA ORŁOWSKA
    28. ALEKSANDRA KĘSIK
    29. KORNELIA KRÓL
    30. MICHAŁ IWAŃCZYK
    31. NATALIA KĘSIK
    32. MARIA MISIEK
    33. TYMON TŁUŚCIK

Do dnia 19 maja 2023r. rodzic/opiekun potwierdza wolę uczęszczania dziecka do Gminnego Żłobka „Maguś” w Magnuszewie poprzez wypełnienie druku „KARTA POTWIERDZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO GMINNEGO ŻŁOBKA „MAGUŚ” W MAGNUSZEWIE – ROK SZKOLNY 2023/2024”, który znajduje się na stronie internetowej żłobka (plik do pobrania – PDF). Dokument można również otrzymać w budynku żłobka.

Nie złożenie wyżej wymienionego dokumentu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w żłobku.

Agnieszka Kozłowska