OGŁOSZENIE

 

p.o. Dyrektor Gminnego Żłobka „Maguś” w Magnuszewie ogłasza nabór na stanowisko opiekunki w żłobku. Oferty należy składać do 10 września 2021 r. w sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie. Kandydat na opiekuna powinien okazać się kwalifikacjami określonymi w Art. 16 Ustawy z dn. 14 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U z 2021 r., poz.75). Kandydat na opiekuna powinien również ukończyć szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.